szkoleniaSzkolenia specjalistyczne mają za zadanie przybliżyć ratownikom warunki z jakimi mogą się spotkać w trakcie rzeczywistych działań ratowania życia ludzkiego.