MAMY MŁODSZYCH RATOWNIKÓW WOPR

Mamy Młodszych Ratowników WOPR

9 czerwca 2018 zakończył się kurs na Młodszego Ratownika WOPR
Zajęcia prowadziliśmy od 21 kwietnia do 9 czerwca na basenie krytym w Prudniku i Pokrzywnej na kąpielisku. Do kursu przystąpiło 10 kandydatów a ostatecznie kurs ukończyło siedmiu ratowników. Poraz pierwszy na ziemi Prudnickiej do kursu przystąpiła młodzież w wieku 12 lat. Kandydaci przeszli szereg ćwiczeń podyktowanych programem kursu i zaliczyli pozytywnie wszystkie ćwiczenia. Przy Hotelu Gorzellany uroczyście złożyli przysięgę ratowniczą i otrzymali legitymację WOPR województwa Opolskiego że stopniem Młodszego Ratownika. Zajęcia prowadził Instruktor Ratownictwa Wodnego mgr Krzysztof Kasprzyszyn a stopień Młodszego Ratownika otrzymali Paulina Hakman, Miłosz Sadło, Aleksander Mikołajczyk, Marcel Skubański, Kamil Sobek, Bartosz Wandas, Franciszek Grzywacz gratulujemy młodym adeptom ratownictwa wodnego.

Poniżej podajemy cele i wymagania formalne na kursie młodszego ratownika WOPR.

I. 1. CEL KURSU:
Podstawowym celem kształcenia podczas kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR jest przygotowanie młodzieży szkolnej do uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wytycznymi International Life Saving Federation- organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratownika wodnego.
I. 2. CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:
1. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu stosowania technik ratownictwa wodnego.
2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy.
3. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

I. 3. CZAS TRWANIA KURSU:
1. Program kursu obejmuje 20 godzin, w tym 2 godziny zajęć teoretycznych oraz 18 godziny zajęć praktycznych.
2. Kurs może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.

I. 4. WYMAGANIA FORMALNE

1. Uczestnik kursu musi mieć ukończony 12 rok życia i przystępując do zajęć ma posiadać:
1) legitymację członka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z opłaconymi składkami na dany rok kalendarzowy;
2) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia zajęć w trakcie kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);
3) indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW. Ubezpieczenie od NW dokonuje uczestnik kursu we własnym zakresie;
4) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
2. Przystępujący do kursu wpisany jest na listę uczestników po podpisaniu regulaminu kursu (w imieniu osoby niepełnoletniej podpis składa opiekun prawny).

Zbliża się koniec roku szkolnego i zaczną się wakacje więc nie może zabraknąć kilku wskazówek jak korzystać bezpiecznie z kąpieli.

Kochani bądźcie rozważni nad wodą bez brawury.Przed wejściem do wody pochlapcie kark i okolice serca w celu uniknięcia szoku termicznego. Kąpcie się tylko na obszarach wodnych strzeżonych przez ratownika. Pamiętajcie czerwona flaga to zakaz kąpieli a biała kąpiel dozwolona.Na kajaku i rowerze wodnym obowiązują kapoki.
Strefy dla nieumiejących pływać są oznaczone bojami koloru czerwonego max głębokość 120cm a strefy dla umiejących pływać oznaczone są bojami koloru żółtego max głębokość 4m. Przeszczegajcie regulaminu danego obiektu i wykonujcie polecenia ratownika.Nie zapominajcie o ochronie oczu i skóry przed promieniami UV.Numer alarmowy w Europie to 112.
Człowiek tonie w ciszy.

Życzę wszystkim udanych wakacji i bezpiecznego przebywania nad wodą i bezpiecznych powrotów do domu.

PREZES OOP WOPR PRUDNIK
mgr Krzysztof Kasprzyszyn

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 0 gości.


 

© 2012 WOPR Prudnik. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Strony internetowe Opole | A.I.FIA