logo cribRatownicy wodni w myśl ustawy o Państwowym ratownictwie medycznym po ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i zdaniu egzaminu państwowego - teoretycznego i praktycznego otrzymują Dyplom z tytułem "RATOWNIK" i wówczas mogą udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy z profesjonalnym sprzętem medycznym i zabezpieczać miejsce zdarzenia do chwili przybycia ratownictwa medycznego.